Ucrtavanje pređenog puta

Na kartama pratimo kuda se krećemo i ucrtavamo pređeni put