Orijentacija uz pomoć godova na panju

U šumi se može naći panjeva a godovi na njima pomažu u određivanju sjevera