Važan je odvažan stav i sigurnost pa noge neće biti mokre (i blatne)! Dogovor je bio da svatko sam doma čisti cipele! 😀