Provedena anketa nakon radionica Klinci na putu prema gore

Po završetku projekta provedena je evaluacija projekta anketom o zadovoljstvu roditelja i djece sa 10 pitanja:

Anketna pitanja 1 do 8

Anketna pitanja 1 do 8

Anketna pitanja 8 do 10 i Prijedlozi

Anketna pitanja 8 do 10 i Prijedlozi

Anketa provedena nakon pilot projekta pokazala je da su ciljevi u velikoj mjeri postignuti.